Uittenbosch Ceramic Metals

Productomschrijving

Grondstoffen

Alliance ceramic steel panels kan men in zekere zin vergelijken met hardglas. De grondstoffen zijn te vinden in de natuur: kwarts, silicaten en veldspaat. Ze worden in de vorm van zogenaamde “flakes” aangeleverd en samen met toegevoegde pigmenten (natuurlijke oxides) in water gemalen tot slib.

Fabricageproces

Het eindproduct ontstaat door het tweezijdig emailleren van dun, hoogwaardig staal. Tijdens het fabricageproces wordt hiervoor het staal in een continue proces afgerold om met behulp van roller coaters beide zijden te voorzien van een homogene grondlaag. Bij een temperatuur van ca. 840°C komt een volledige fusie tussen staal en het zich vormende email tot stand. Hierdoor ontstaat een onverbrekelijke eenheid op basis van moleculaire vernetting. Vervolgens wordt aan de zichtzijde een tweede laag emailleslib aangebracht, die zich in een tweede oven bij een temperatuur van ongeveer 825 °C omvormt tot email dat de kleur en de glansgraad van het eindproduct bepaald.

Afwerking

Tijdens de laatste fase van het fabricageproces wordt het materiaal onderworpen aan een nauwkeurige inspectie. Dit gebeurt met behulp van moderne apparatuur nadat het materiaal is afgekoeld. Vervolgens wordt het op maat geknipt en /of opgerold tot zogenaamde “coils”.